Υμηττός

Thapsia garganica

Apiaceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου