Υμηττός

Paronychia macrosepala

Caryophyllaceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου