Υμηττός

Gagea graeca

Liliaceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου και Φλερ Παυλίδη