Υμηττός

Zerynthia polyxena

Papilionidae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου

Σε Knautia integrifolia