Υμηττός

Vanessa cardui

Nymphalidae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου

Syn. Cynthia cardui

Σε Arbutus unedo