Υμηττός

Thymelicus acteon

Hesperidae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου