Υμηττός

Pieris brassicae

Pieridae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου

Αρσενικό και αυγό