Υμηττός

Onosma kaheirei

Boraginaceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου