Υμηττός

Onosma graeca

Boraginaceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου