Υμηττός

Muscari comosum

Liliaceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου και Νταβίνα Μιχαηλίδης