Υμηττός

Muscari commutatum

Liliaceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου και Νταβίνα Μιχαηλίδης