Υμηττός

Lactuca viminea ssp. ramosissima

Asteraceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου