Υμηττός

Hippocrepis emerus ssp emeroides

Fabaceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου