Υμηττός

Helianthemum hymettium

Cistaceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου