Υμηττός

Geranium robertianum

Geraniaceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου