Υμηττός

Gagea peduncularis

Liliaceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου και Νταβίνα Μιχαηλίδης