Υμηττός

Fumana thymifolia

Cistaceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου