Υμηττός

Fumana ericoides

Cistaceae

Φωτογραφία του Σταύρου Αποστόλου