Υμηττός

Fumana arabica

Cistaceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου