Υμηττός

Ephedra foeminea

Ephredraceae

Κρεμαστήρα

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου