Υμηττός

Spiranthes spiralis

Orchidaceae

Φωτογραφίες του Στάυρου Αποστόλου