Υμηττός

Orchis quadripunctata

Orchidaceae

Φωτογραφίες του Στάυρου Αποστόλου