Υμηττός

Orchis anthropophora

Orchidaceae

Φωτογραφίες του Στάυρου Αποστόλου