Υμηττός

Ophrys tenthredinifera

Orchidaceae

Φωτογραφίες του Στάυρου Αποστόλου