Υμηττός

Dioscorea communis

Discoridaceae

syn. Tamus communis

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου