Υμηττός

Crocus cartwrightianus

Liliaceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου