Υμηττός

Crocus biflorus subsp. melantherus

Liliaceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου