Υμηττός

Colutea arborescens

Fabaceae

Φωτογραφία του Γιώργου Σφίκα