Υμηττός

Cistus parviflorus

Cistaceae

Φωτογραφίες του Γιώργου Σφήκα και Φλερ Παυλίδη