Υμηττός

Centranthus ruber

Capriofoliaceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου