Υμηττός

Centaurea raphanina ssp. mixta

Compositae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου