Υμηττός

Bryonia cretica subsp. dioica

Cucurbitaceae

Syn. Bryonia dioica

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου