Υμηττός

Biscutella didyma

Brassicaceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου