Υμηττός

Aricia agaestis

Lycaenidae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου

Σε Anthyllis hermanniae