Υμηττός

Anthyllis hermanniae

Fabaceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου