Υμηττός

Anchusella variegata

Boraginaceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου