Mount Hymettos

Scorzonera crocifolia

Asteraceae

Photographs by Stavros Apostolou