Mount Hymettos

Saxifraga tridactylites

Saxifragaceae

Photographs by Stavros Apostolou