Mount Hymettos

Sanguisorba minor

Rosaceae

Photographs by Stavros Apostolou