Mount Hymettos

Medicago arborea

Fabaceae

Photographs by Stavros Apostolou