Mount Hymettos

Globularia alypum

Plantaginaceae

Photographs by Stavros Apostolou and Fleur Pavlidis