Mount Hymettos

Erodium gruinum

Geraniaceae

Photographs by Stavros Apostolou