Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Stavros – Profitis Ilias