Mount Hymettos, Attica – The eastern slopes

Mavrovouni Cliff