Υμηττός

Iris pumila subsp. attica

Iridaceae

Φωτογραφίες του Σταύρου Αποστόλου και Φλερ Παυλίδη