Υμηττός

Limodorum abortivum

Orchidaceae

Φωτογραφίες του Στάυρου Αποστόλου