Υμηττός

Anacamptis coriophora ssp. fragrans

Orchidaceae

Φωτογραφίες του Στάυρου Αποστόλου